Udělejte rozdíl

Neustále pracujeme na posílení postavení našich zaměstnanců, posilování komunit a odpovědné práci při každé interakci. Naše zásady a obchodní praktiky jsou zakořeněny v závazku k nadčasovým hodnotám, jako je důvěra, soukromí, začlenění a transparentnost. Tento závazek se řídí službami a řešeními, která vyvíjíme, a tím, jak fungujeme a jak přispíváme společnosti po celém světě.

Pracujeme nad rámec našeho podnikání a zlepšujeme náš svět

Přečtěte si naši zprávu týkající se společenské odpovědnost naší společnosti (CSR report) z roku 2019

Naše závazky

strength

Posilování našich komunit

empower

Posílení postavení našich lidí

business

Řízení našeho podnikání

Posilování našich komunit

Nadace Conduent přispívá prostřednictvím charitativních darů organizacím a aktivitám, na kterých našim zaměstnancům záleží. Naše nadace u každého daru vyžaduje zapojení zaměstnanců, což pomáhá prohlubovat a rozšiřovat náš závazek vůči našim komunitám po celém světě.

Posílení postavení našich lidí

Svým lidem dáváme sílu se zaměřit na rozmanitost a začlenění, což se projevuje ve všem, co děláme – od našich globálních politik zaměstnanosti přes naše skupiny zaměřené na zaměstnance či naše programy stáží a mentoringu. Vážíme si každého jednotlivce a společně vytváříme hodnotu pro naše zákazníky.

Řízení našeho podnikání

Pro nás není nic důležitějšího než důvěra našich klientů. Každý den pracujeme na tom, abychom ctili své závazky, chránili informace o zákaznících, řídili rizika, pracovali s integritou a etickými hodnotami a při každé interakci jednali se všemi jednotlivci důstojně a respektovali je.

Naše týmy v akci